การปฏิบัติตนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากในวัยรุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน วัยรุ่นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง โดยวิธีการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านร่างกาย การรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากวัยรุ่นจะเริ่มมีกลิ่นตัว วัยรุ่นหญิงควรดูแลทำความสะอาดอวัยวะเพศเป็นพิเศษเมื่อมีประจำเดือน
2. สังคม วัยรุ่นเริ่มมีสังคมที่กว้างขึ้น เริ่มมีการคบเพื่อนต่างเพศ และเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ได้รับการยอมรับให้ตัดสินใจ มีอิสระมากขึ้น การวางตัวที่เหมาะสมในสังคมจึงเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง บางครั้งเพื่อนอาจจะเอาคลิปหลุดมาเปิดให้ดู
3. อารมณ์ วัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีความอ่อนไหวง่าย และยังควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ดี วัยรุ่นจึงควรรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับคลิปหลุด
4. สติปัญญา เนื่องจากในวัยพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี ประกอบกับความอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย อยากเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตน วัยรุ่นจึงควรตั้งใจเรียน เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง และช่วยส่งเสริมสติปัญญาให้ดียิ่งขึ้น เช่นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาและคลิปหลุด
5. บุคลิกภาพ วัยรุ่นบางคนอาจค้นพบตนเอง มีความเป็นตัวของตัวเองในการแสดงความรู้สึกนึกคิด การแต่งกาย การแสดงออกทางบุคลิกภาพต่าง วัยรุ่นควรปฏิบัติตนด้านบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีโดยการมีความเป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในตัวเอง กล้าทำในสิ่งที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ฝึกฝนทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ตนเองอยู่เสมอ
6. ความรัก เมื่อวัยรุ่นเริ่มมีความรักก็มักจะมีความว้าวุ่น ความหลงใหล ใฝ่ฝัน คิดถึงแต่เรื่องความรัก ประกอบกับอารมณ์ที่ขาดความยั้งคิด มักจะนํา ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ยังไม่พร้อม วัยรุ่นควรรู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง รู้จักป้องกันและระวังความรู้สึกเวลาเปิดคลิปหลุดกับแฟน
7. อารมณ์ทางเพศ ร่างกายมีการเจริญเติบโตและ สร้างฮอร์โมนเพศ จึงมีการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศจะทำให้มีอารมณ์ว้าวุ่น กระวนกระวาย พลุ่งพล่าน และเครียด การสำเร็จความใคร ด้วยตัวเอง (Masturbation) ถือเป็นวิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ช่วยให้ผ่อนคลายจากความตื่นตา ไม่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ คุณแค่เปิดคลิปหลุดขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว