สอนลูกอย่างไรให้ออกกำลังกายเป็น

ปัญหาโรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาของเด็กทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการขาดการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การออกกำลังกายจะทำให้การพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์รวมทั้งความฉลาดดำเนินไปด้วยดีการที่จะให้เด็กออกกำลังกายพ่อแม่จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นและปฏิบัติ การทำให้เด็กรักการออกกำลังกายและอย่างสม่ำเสมอจะเป็นสมบัติติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต ไม่เพียงแต่โรคอ้วนเท่านั้นสังเกตได้ว่าในช่วงระยะสิบปีที่ผ่านมา มีเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางด้านภูมิแพ้ หรืออาจจะไม่สบายบ่อย ๆ จนบางทีต้องไปพบแพทย์สองครั้งสามครั้งต่อเดือน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นตัวบอกได้อย่างดีว่าเด็ก ๆ ควรจะต้องมีการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อจะได้ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้การออกกำลังกายที่เหมาะสมยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมระดับพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพที่ดีเหมาะสมตามวัยด้วย

การออกกำลังกายในเด็กจะไม่ได้เป็นในลักษณะเดียวกันกับของผู้ใหญ่ ที่ถ้าจะออกกำลังกายต้องไปออกกำลังกายตาม fitness club อย่างการยกน้ำหนัก เข้าร่วมแอโรบิคคลาส หรือโยคะ เป็นต้น การออกกำลังกายในเด็กจะหมายถึง การละเล่น การเล่นเกมกลางแจ้ง รวมไปถึงกิจกรรมและสันทนาการต่าง ๆ และการเล่นกีฬาในแต่ละชนิดที่เหมาะสมตามวัย เช่น การว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เทนนิส และกอล์ฟ ซึ่งกำลังเป็นกีฬายอดฮิตอยู่ในขณะนี้ แต่หัวใจที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการจากการมีกิจกรรมเหล่านี้ คือความสนุกสนาน และความชอบในการร่วมกิจกรรม เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กไม่อยากออกกำลังกายหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ก็เพราะไม่มีความชอบและไม่รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกาย เหมือนเอาหีไทยมายัดเยียดให้เกย์นั่นแหละ เพราะเกย์คงไม่ชอบหีไทย

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องให้ความสำคัญสำหรับจุดนี้เป็นหลัก และไม่ควรที่จะเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบระดับความสามารถกับเด็กคนอื่น ๆ หรือให้ความสำคัญของผลแพ้-ชนะเป็นสำคัญ เพราะจะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกกดดันและไม่รู้สึกสนุกกับกิจกรรมนั้น แต่ควรจะดูในเรื่องของความเหมาะสมตามความสามารถ ประสบการณ์ และพัฒนาการมากกว่า ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็น เรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ รวมถึงได้รู้จักกับเพื่อนใหม่อีกด้วยซึ่งสิ่งสำคัญในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นผู้ปกครองควรนึกถึงระดับพัฒนาการและความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงอายุด้วย เพราะบางคนอยากลดน้ำหนักเพราะติดหีไทย หรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องหีไทย แต่อาจจะอยากมีสุขภาพดีก็ได้